Η εταιρεία

Ο ελαιώνας μας αναπτύχθηκε από το 1975 και αυξανόταν συνεχώς ακολουθώντας τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες ζήτησης.  Σήμερα αριθμεί 150 στρέμματα που φιλοξενούν 3.000 παραγωγικά δέντρα βρώσιμης ελιάς καλαμών σε διάφορα μεγέθη.

Η δυναμικότητα αναμένεται τα επόμενα 2 χρόνια να αυξηθεί και να συνεχίσει να αυξάνεται. Τα δέντρα είναι απολύτως στοιχισμένα ώστε να τα περιποιούμαστε συχνά κάνοντας χρήση μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας.

 Στην παρακάτω αεροφωτογραφία παρατηρούμε την ακριβή θέση της μονάδας παραγωγής της πρώτης ύλης, στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. 

 Πιο συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγική μας δυνατότητα είναι σήμερα περισσότερο από 100 τόνους. Το τονάζ αυτό προκύπτει από:

·         Δέντρα βρώσιμης ελιάς καλαμών σε διάφορα μεγέθη και

·         Δέντρα πράσινης βρώσιμης χονδροελιάς

 Η παραπάνω παραγωγή διατίθεται στην αγορά από τον παραγωγό Τσίρκα Μιχαήλ του Παναγιώτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια, την συντήρηση, την συγκομιδή και την διακίνηση της παραγωγής.